Geschiedenis

Voetreflextherapie is – zoals acupunctuur – al een eeuwenoude behandelingsmethode. In Egypte zijn muurschilderingen van deze therapie aangetroffen die dateren van rond het jaar 0.

De moderne voetreflextherapie vindt zijn oorsprong bij Dr. Fitzgerald (USA). Deze schreef in 1917 een boek hoe hij pijn kon verlichten door de handen met instrumenten te bewerken. Deze arts wordt beschouwd als de grondlegger van de zone-therapie.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd verder onderzoek verricht en werden de zones op de voeten in kaart gebracht. Ook werden instrumenten afgeschaft, omdat was ontdekt dat betere resultaten werden bereikt met het gebruik van handen (voornamelijk de duimen). Een en ander werd vastgelegd in het boek ”Stories the feet can tell ” van Eunice Ingham.

In Europa werd Hanne Marquart de voortrekker van de voetreflextherapie, die zij had geleerd bij Mw Ingham. Mw Marquart was ook degene die in Europa diverse opleidingsinstituten heeft opgezet.

De voetreflextherapie van vandaag wordt onderwezen in een meerjarige Hbo-opleiding, waarna een officieel beroepsdiploma volgt. Erkende therapeuten zijn aangesloten bij een beroepsverening b.v. de VNRT, ook moeten zij om up to date te blijven een aantal bijscholingen per jaar volgen waaraan punten worden toegekend. Heb je hieraan niet voldaan,
krijg je geen licentie voor het volgende jaar dat betekent dat je geen rekeningen uit mag schrijven voor de zorgverzekeraars.